Lions Ry

Den første Lions klub i Danmark blev oprettet i 1950 i København. I dag findes der 315 klubber i Danmark med over 7200 medlemmer. Medlemskab kan ikke søges, man optages på anbefaling af andre medlemmer.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor for Lions i Danmark. Hvert år uddeler H.K.H. Prins Henrik Lionsprisen, som er på ca. 500.000 kr. Prisen er tidligere gået til: øjenlæges arbejde i Grønland    Projekt Livslinen, som arbejder på at forebygge selvmord  projekt Reden, et behandlings og rådgivningssted for prostituerede    Luftballonen, der afholder sommerlejer med terapeutiske kurser for børn med astma  uddannelse af hjælpe og førehunde for handicappede og blinde.

Lions klubber.

En Lions klub er opbygget som enhver anden forening med bestyrelse og medlemmer. Mange møder bruges på planlægning af kommende arrangementer (aktiviteter), som skal skaffe penge til bestemte formål. Nogle møder bruges til almen orientering af medlemmerne, firmabesøg og foredragsholdere.

Lions klubben har hvert år en generalforsamling hvor der vælges en formand (præsident).

Lions Club Ry blev stiftet den 1. juni 1970 og har for tiden 30 medlemmer, som under hyggelige former mødes to gange om måneden til klubmøder.

Lions Club Ry har en række udvalg der der hver varetager sin del af klubbens arbejde med aktiviteter, uddeling af midler og sociale samvær i klubben.

Lions formål.

Organisationens formål er at skabe forståelse blandt verdens folk, at skabe venskaber og at drøfte problemer af almen interesse og hjælpe vanskeligt stillede.